Μίσχος μολόχας

Posted on : 18/01/2015
Views : 1
Posted by : patha

Μικροσκοπική παρατήρηση εγκάρσιας τομής ενός φύλλου μολόχας. Του Πάγκαλου Σ. & Σάρου Ευάγ.