Ερυθρά -Λευκά αιμοσφαίρια

Posted on : 18/01/2015
Views : 109
Posted by : patha
Tags : μικροσκοπική παρατήρηση, αιμοσφαίρια

Μικροσκοπική παρατήρηση ερυθρών και λευκών αιμοσφαιρίων. Του Πάγκαλου Σ. & Σάρου Ευάγ.