Τεχνητή βαρύτητα 2ο

Posted on : 17/01/2015
Views : 12
Posted by : patha
Tags : κυκλική κίνηση, βαρύτητα, διαστημική

Ανθρώπινες δραστηριότητες και Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με την κυκλική κίνηση Διαστημική – Τεχνητή βαρύτητα Σε δακτυλιοειδείς διαστημικούς σταθμούς που περιστρέφονται γύρω από το κέντρο τους ο παρατηρητής βλέπει τη μπάλα, σε σχέση με τον εαυτό του, να εκτελεί ελεύθερη πτώση και να αναπηδά. Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού. preftitsis eduportal.gr