Βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα

Posted on : 18/01/2015
Views : 62
Posted by : patha
Tags : πρωτόζωα, βλεφαριδοφόρα

Μικροσκοπική παρατήρηση βλεφαριδοφόρου πρωτοζώου σε μεγέθυνση 10Χ40. Του Πάγκαλου Σ. & Σάρου Ευαγ.