Κυκλική κίνηση οχημάτων 2ο

Posted on : 17/01/2015
Views : 10
Posted by : patha
Tags : κυκλική κίνηση, κεντρομόλος

Ανθρώπινες δραστηριότητες και Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με την κυκλική κίνηση Κεντρομόλος-κυκλική κίνηση οχημάτων Κάθε χάνδρα αντιστοιχεί σε ένα αυτοκίνητο. Η τριβή κάθε χάνδρας με το σύρμα αντιστοιχεί στη τριβή των ελαστικών με το δρόμο. Καθώς τα «αυτοκίνητα» στρίβουν με την ίδια και βαθμιαία αυξανόμενη γωνιακή ταχύτητα, παρατηρούμε ότι εκτρέπονται πρώτα, αυτά που κινούνται με μεγάλες ακτίνες. Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού eduportal.gr