Πυθαγόρειο Θεώρημα

Posted on : 17/01/2015
Views : 328
Posted by : patha
Tags : Πυθαγόρειο θεώρημα, εμβαδόν

Παρουσίαση του πυθαγόρειου θεωρήματος με υγρό.