Ταχύτητα αντίδρασης

Posted on : 17/01/2015
Views : 17
Posted by : patha
Tags : ταχύτητα, αντίδρασης, ΕΚΦΕ, Σερρών, εργαστηριακές, ασκήσεις, χημείας

Εργαστηριακή άσκηση Χημείας – Επίδραση της συγκέντρωσης στην ταχύτητα αντίδρασης