Τεχνητή βαρύτητα 1ο

Posted on : 17/01/2015
Views : 6
Posted by : patha
Tags : διαστημική, κυκλική ταχύτητα, βαρύτητα

Τεχνητή βαρύτητα Σε δακτυλιοειδείς διαστημικούς σταθμούς που περιστρέφονται γύρω από το κέντρο τους ο παρατηρητής βλέπει το εκκρεμές να ταλαντώνεται όπως θα γινόταν στη γη.

Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού.