Τεχνητή βαρύτητα 1β

Posted on : 17/01/2015
Views : 5
Posted by : patha
Tags : διαστημική, βαρύτητα

Ανθρώπινες δραστηριότητες και Φυσικές Επιστήμες σε σχέση με την κυκλική κίνηση Διαστημική – Τεχνητή βαρύτητα Σε δακτυλιοειδείς διαστημικούς σταθμούς που περιστρέφονται γύρω από το κέντρο τους ο παρατηρητής βλέπει το εκκρεμές να ταλαντώνεται όπως θα γινόταν στη γη. Του Γιώργου Πρεφτίτση – Φυσικού