Βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα 2

Posted on : 18/01/2015
Views : 18
Posted by : patha
Tags : πρωτόζωα, βλεφαριδοφόρα

Μικροσκοπική παρατήρηση βλεφαριδοφόρου πρωτοζώου σε μεγέθυνση 10Χ40. Του Πάγκαλου Σ. & Σάρου Ευαγ.