Βλεφαριδοφόρα πρωτόζωα 3ο

Posted on : 18/01/2015
Views : 22
Posted by : patha
Tags : πρωτόζωα, βλεφαριδοφόρα

Μικροσκοπική παρατήρηση κίνησης βλεφαριδοφόρων πρωτοζώων. Του Πάγκαλου Σ. & Σάρου Ευαγ.